Điểm mấu chốt trong Forex là gì? Cách tính điểm mấu chốt

Điểm mấu chốt trong Forex

Điểm mấu chốt trong Forex là gì?

Những nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sử dụng các điểm mấu chốt quan trọng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Điểm mấu chốt và các mức hỗ trợ / kháng cự của nó là các khu vực mà chuyển động của giá có thể thay đổi.

Tại sao các điểm mấu chốt lại quan trọng trong Forex?

Không giống như một số chỉ báo khác mà chúng ta đã thảo luận trước đây. Theo cách nhìn đơn giản thì các điểm mấu chốt của forex khá giống với các mức Fibonacci. Sự khác biệt chính giữa điểm mấu chốt và mức Fibonaci là trong cách tính toán và áp dụng.

Với các điểm mấu chốt, các nhà giao dịch thường sử dụng cùng một phương pháp để tính toán chúng. Chúng ta cũng nên chú ý đến những điểm này.

Điểm mấu chốt đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch ngắn hạn. Những người đang tìm cơ hội trong các khung thời gian nhỏ cố gắng tận dụng các biến động giá nhỏ. Có thể nói điểm mấu chốt chính là mục tiêu trong các giao dịch forex ngắn hạn.

Cũng giống như các mức hỗ trợ và kháng cự thông thường, các nhà giao dịch có thể chọn giao cách vào lệnh theo hướng tiếp tục hoặc đảo chiều. Họ thường giới hạn phạm vi sử dụng các điểm mấu chốt để xác định các điểm đảo chiều. Họ xem các điểm mấu chốt là các khu vực nơi họ có thể đặt lệnh mua hoặc bán.

Các nhà giao dịch forex sử dụng các điểm mấu chốt để nhận ra các mức đột phá chính cần được phá vỡ để đi theo hướng đột phá.

Dưới đây là ví dụ về các điểm mấu chốt được vẽ trên biểu đồ USD/JPY trong khung 1 giờ :

Điểm mấu chốt trong Forex

Như bạn có thể thấy ở đây, các mức hỗ trợ và kháng cự ngang được đặt khá dày trên biểu đồ. Với mỗi mức được biểu thị bằng màu sắc khác nhau.

Ý nghĩa của tên viết tắt các điểm mấu chốt trong Forex

  • PP là viết tắt của Pivot Point.
  • S là viết tắt của Support (Hỗ trợ).
  • R là viết tắt của Resistance (Kháng cự).

Các đường S (hỗ trợ) hay R (kháng cự) không phải luôn luôn được hỗ trợ hay kháng cự thành công. Giá có thể xuyên thủng chúng bất cứ lúc nào.

Cách tính điểm mấu chốt Pivot Point.

PP = (Giá cao nhất + giá thấp nhất + Giá đóng cửa) / 3

Các mức hỗ trợ và kháng cự được tính điểm mấu chốt như sau:

Hỗ trợ và kháng cự mức 1:

R1 = (2 x PP) – Giá thấp nhất

S1 = (2 x PP) – Giá cao nhất

Hỗ trợ và kháng cự mức 2:

R2 = PP + (Giá cao nhất – Giá thấp nhất)

S2 = PP – (Giá cao nhất– Giá thấp nhất)

Hỗ trợ và kháng cự mức 3:

R3 = Giá cao nhất + 2(PP – Giá thấp nhất)

S3 = Giá thấp nhất – 2(Giá cao nhất – PP)

Kết luận

Trên đây là những cách tính toán các chỉ số liên quan tới điểm mấu chốt trong biểu đồ Forex. Tuy nhiên chúng ta cũng không cần quan tâm nhiều đến chúng. Bởi lẽ tất cả đã được tổng hợp trong phần mềm mà các sàn giao dịch cấp cho chúng ta rồi.

Chúng ta chỉ cần nhớ rằng, lợi thế của việc sử dụng các điểm mấu chốt là nó rất trực quan. Do đó chúng ta sẽ rất dễ dàng để kiểm tra giá đã phản ứng khi gặp các điểm mấu chốt, hỗ trợ, kháng cự như thế nào.


Một trả lời tới to “Điểm mấu chốt trong Forex là gì? Cách tính điểm mấu chốt”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *