Đòn bẩy ảnh hưởng đến chi phí giao dịch Forex như thế nào

Đòn bẩy ảnh hưởng đến chi phí giao dịch như thế nào

Đòn bẩy ảnh hưởng đến chi phí giao dịch Forex như thế nào? Đòn bẩy giúp bạn khuyếch đại lợi nhuận. Bên cạnh đó nó cũng khuếch đại tổn thất của bạn, ngoài ra đòn bẩy còn có một cách khác để giết bạn. Đó là chết theo kiểu “tí sửu dần mòn”.

Hầu hết các trader không thấy nó đến với mình như thế nào. Bởi vì nó quá nhỏ để họ có thể quan tâm đến. Đó là chi phí giao dịch.

Đòn bẩy không chỉ khuếch đại các khoản lỗ của bạn. Nó còn khuếch đại chi phí giao dịch theo phần trăm tài khoản của bạn.

Giả sử bạn mở một tài khoản nhỏ với 500 USD.

Bạn mua 0.5 lot GBP / USD, có mức chênh lệch 1 pip. Đòn bẩy thực sự của bạn là 100: 1.

Nhưng hãy kiểm tra điều này. Bạn đã trả 5 USD chi phí giao dịch.

Đó là 1% tài khoản của bạn! Khi bạn bắt đầu 1 giao dịch thì mặc định bạn đã bị mất 5 USD. Mặc dù thị trường chưa nhảy giá.

Khi số dư tài khoản của bạn tổn hao dần thì đòn bẩy của bạn tăng lên.

Khi đòn bẩy của bạn tăng lên, chi phí giao dịch của bạn sẽ mất nhanh hơn với số tiền ít ỏi bạn còn lại.

Đòn bẩy của bạn càng cao, chi phí giao dịch của bạn càng cao theo phần trăm vốn giao dịch của bạn.

Đây là lý do tại sao chi phí giao dịch forex khi dùng đòn bẩy cao là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi chọn một nhà môi giới.

Dưới đây là bảng tính toán về ảnh hưởng của đòn bẩy đến chi phí giao dịch Forex

Nếu bạn có một tài khoản nhỏ và mở một giao dịch với mức chênh lệch 1 pip, tương đương với chi phí giao dịch là 1 đô la, hãy xem giá trị tương đối của chi phí giao dịch của bạn tăng lên với đòn bẩy nhiều hơn.

Đòn BẩyYêu Cầu Ký Quỹ% Chi Phí Giao Dịch Theo Ký Quỹ
200: 150 USD10,00%
100: 1100 USD5,00%
50: 1200 USD2,50%
33: 1330 USD1,50%
20: 1500 USD1,00%
10: 11.000 USD0,50%
5: 12.000 USD0,25%
3: 13,300 USD0,10%
1: 110.000 USD0,05%

Bây giờ bạn đã biết làm thế nào đòn bẩy không chỉ có thể phóng to lợi nhuận hoặc thua lỗ của bạn. Mà còn khuyếch đại chi phí giao dịch của bạn nữa.

Đòn bẩy là số lần bạn tận dụng toàn bộ tài khoản của mình. Số tiền tối đa mà bạn được phép sử dụng phụ thuộc vào yêu cầu ký quỹ của bạn.


Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *