Đòn bẩy và ký quỹ trong giao dịch Forex là gì?

Đòn bẩy ảnh hưởng đến chi phí giao dịch như thế nào

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các khái niêm Đòn bẩy và ký quỹ trong giao dịch Forex.

Khái niệm về đòn bẩy, ký quỹ trong giao dịch forex

Đòn bẩy là gì?

Đòn bẩy trong giao dịch ngoại hối Forex là khả năng có thể kiểm soát một lượng tiền lớn bằng cách sử dụng một lượng tiền rất nhỏ của bạn và đi vay phần còn lại.

Ví dụ: để kiểm soát vị trí 1 lot tiêu chuẩn là 100.000 USD. Nhà môi giới của bạn sẽ giữ 1.000 USD từ tài khoản của bạn và cho bạn vay phần còn lại. Lúc này đòn bẩy của bạn, được biểu thị bằng tỷ lệ là 100: 1.

Dựa vào tỷ lệ đòn bẩy 100:1. Lúc này bạn hiện đang kiểm soát 100.000 USD chỉ với 1.000 USD.

Giả sử khoản đầu tư 100.000 USD tăng giá trị lên thành 101.000 USD (tức là tăng thêm 1000 USD). Thì lúc này số tiền đầu tư ban đầu của bạn cũng sẽ tăng lên thành 1010 USD.

Nếu bạn chỉ muốn kiểm soát vị trí 0.01 lot tức là 1000 USD thì nhà môi giới sẽ không phải cho bạn vay thêm nữa. Lúc này, đòn bẩy của bạn là 1:1.

Giả sử có một khoản đầu tư 100.000 USD nào đó tăng lên 101.000 USD. Thì 1000 USD trong khoản đầu tư 100.000 USD hoặc 1 lot đó sẽ tăng lên 10 USD. Như vậy với khối lượng 0.01 lot (tương đương tỷ lệ đòn bẩy 1:1) của bạn sẽ tăng lên 0.01 x 10 USD = 0.1 USD.

Tức là khi bạn sử dụng tỷ lệ đòn bẩy là 1:1 thì tỷ giá chênh lệnh sẽ ảnh hưởng đến bạn cũng là 1:1. Tức là bạn thắng 0.1 USD hoặc thua 0.1 USD. Khi tỷ lệ này là 100 hay 1000 thì sẽ là 10 USD hoặc 100 USD

Ký quỹ là gì?

Vậy còn Ký quỹ thì sao?

Hãy quay lại ví dụ ở bên trên nhé:

Trong forex, để kiểm soát vị trí 100.000 USD, nhà môi giới của bạn sẽ giữ 1.000 đô la từ tài khoản của bạn. Đòn bẩy của bạn đang là 100: 1 . Bạn hiện đang kiểm soát 100.000 USD chỉ với 1.000 USD của bạn.

Khoản tiền gửi 1.000 USD là tiền ký quỹ mà bạn phải cung cấp để sử dụng đòn bẩy.

Tiền ký quỹ là số tiền cần thiết như một khoản gửi thiện chí để mở một giao dịch ngoại hối của bạn!

Nó được sử dụng bởi nhà môi giới của bạn để duy trì giao dịch của bạn. Nhà môi giới của bạn về cơ bản nhận tiền ký quỹ của bạn và gộp chúng với tiền gửi ký quỹ của mọi người khác thành khoản tiền gửi siêu ký quỹ để có thể đặt giao dịch trong mạng lưới liên ngân hàng.

Ký quỹ thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của toàn bộ số tiền của vị trí . Ví dụ, hầu hết các nhà môi giới ngoại hối cho biết họ yêu cầu tỷ lệ ký quỹ 2%, 1%, .5% hoặc .25%.

Dựa trên mức ký quỹ mà nhà môi giới của bạn yêu cầu, bạn có thể tính toán đòn bẩy tối đa bạn có thể sử dụng với tài khoản giao dịch của mình.

Nếu nhà môi giới của bạn yêu cầu mức lãi 2%, bạn có tỷ lệ đòn bẩy là 50: 1.

Dưới đây là các đòn bẩy phổ biến:

%Yêu Cầu Ký QuỹTỷ Lệ Đòn Bẩy Tối Đa
5,00%20: 1
3,00%33: 1
2,00%50: 1
1,00%100: 1
0,50%200: 1
0,10%1000: 1
Đòn bẩy hay sử dụng

Các thuật ngữ trong forex về đòn bẩy, ký quỹ

Yêu cầu ký quỹ: Đó là số tiền mà nhà môi giới của bạn yêu cầu bạn mở một giao dịch. Nó được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm.

Số dư tài khoản:  Tổng số tiền của bạn trong tài khoản thực tế.

Tiền ký quỹ đã sử dụng:  Số tiền mà nhà môi giới của bạn giữ lại để giữ các giao dịch hiện tại của bạn mở.

Ký quỹ có thể sử dụng:  Đây là số tiền của bạn có thể dùng để thực hiện các giao dịch mới.


Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *