Fractals: Sóng Elliott trong làn sóng Elliott trong biểu đồ Forex

Lý thuyết sóng Elliott trong giao dịch forex

Trong bài viết trước chúng ta đã biết fractals là gì. Cũng giống như các ví dụ về fractals trong tự nhiên, sóng Elliott cũng là dạng fractals trong biểu đồ Forex. Mỗi sóng Elliott được tạo thành từ các sóng Elliott phụ.

Chúng ta hãy quan sát hình sau để có cái nhìn tổng quá về sóng Elliott trong làn sóng Elliott nhé.

Sóng Elliott trong Forex

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy cách mà các sóng 1, 3 và 5 được tạo thành từ mô hình 5 sóng xung nhỏ hơn. Trong khi các sóng 2 và 4 được tạo thành từ mô hình hiệu chỉnh 3 sóng nhỏ hơn.

Đây chính là dạng fractals của sóng Elliott! Mỗi sóng lớn bao gồm các mẫu sóng đồng dạng nhỏ hơn. Mô hình này lặp lại chính nó.

Gắn nhãn các cấp độ sóng Elliott trong làn sóng Elliott

Nhằm thuận tiện cho việc gắn nhãn các sóng này, Lý thuyết sóng Elliott đã chỉ định một loạt các loại nhãn cho các sóng trong biểu đồ Forex theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Bao gồm:

 • Grand Supercycle (nhiều thế kỷ)
 • Supercycle (khoảng 40 đến 70 năm)
 • Cycle (từ một đến vài năm)
 • Primary (từ một vài tháng cho đến vài năm)
 • Intermediate (vài tuần cho đến vài tháng)
 • Minor (vài tuần)
 • Minute (vài ngày)
 • Minuette (vài giờ)
 • Sub-Minuette (vài phút)

Một sóng Grand Supercycle được tạo thành từ các sóng Supercycle.

Một sóng Supercycle được tạo thành từ các sóng Cycle.

Một sóng Cycle được tạo thành từ các sóng Primary.

Một sóng Primary được tạo thành từ các sóng Intermediate.

Một sóng Intermediate được tạo thành từ các sóng Minor.

Một sóng Minor được tạo thành từ các sóng Minute.

Một sóng Minute được tạo thành từ các sóng Minuette.

Một sóng Minuette được tạo thành từ các sóng Sub-Minuette.

Thực tế trong biểu đồ giá, sóng không có hình dạng hoàn hảo như trong hình mô phỏng. Thực tế là khá khó để gắn nhãn cho các sóng Elliott! Tuy nhiên khi chúng ta quan sát lâu hơn một chút, chúng ta hoàn toàn có thể nhận ra các mô hình fractals này.

3 quy tắc chính của lý thuyết sóng Elliott trong Forex

Ưu điểm vượt trội trong việc sử dụng Lý thuyết sóng Elliott trong giao dịch là chúng ta có thể xác định các sóng chính xác.

Hãy quan sát nhiều lần để tự rèn kỹ năng phát hiện sóng Elliott. Bạn sẽ có thể tìm ra hướng đi nào của giá để giao dịch.

Có BA quy tắc không thể bị phá vỡ trong các nhãn sóng. Vì vậy, trước khi áp dụng Lý thuyết sóng Elliott vào giao dịch, bạn phải lưu ý các quy tắc dưới đây:

3 quy tắc chính của lý thuyết sóng Elliott trong Forex bao gồm:

Quy tắc số 1: Sóng 3 không bao giờ là sóng xung ngắn nhất.

Quy tắc số 2: Sóng 2 không bao giờ có thể vượt quá giá bắt đầu của sóng đầu tiên.

Quy tắc số 3: Sóng 4 không bao giờ có thể giao nhau trong cùng khu vực giá với sóng đầu tiên.

Kết luận

Trong bài viết này, các bạn chỉ cần nắm vững một số chi tiết sau:

 • Sóng Elliott cũng là dạng fractals trong biểu đồ Forex.
 • Gắn nhãn các cấp độ sóng Elliott trong làn sóng Elliott.
 • 3 quy tắc chính của lý thuyết sóng Elliott.

Khi thực hành giao dịch với lý thuyết sóng Elliott, các bạn nhớ quan sát kỹ để xem các nhãn có chuẩn không. Chúng ta định hình nhãn bằng mắt, cho nên ban đầu sẽ hơi khó. Và một điều rất quan trọng trong khi giao dịch với sóng Elliott, đó là chúng ta nên kết hợp với công cụ Fibonacci.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *