Mô hình Gartley trong Giao dịch Forex – Mô hình giá hài hòa.

Mô-hình-gartley trong giao dịch forex

Mô hình Gartley được phát minh bởi nhà giao dịch nổi tiếng thông minh có tên là Harold McKinley Gartley. Ông là người đầu tiên áp dụng các phương pháp khoa học để phân tích hành vi thị trường. Dịch vụ phân tích thị trường bằng phương pháp khoa học của ông về sau được rất nhiều người làm theo vì tính ưu việt của nó. Mô hình Gartley trong Giao dịch Forex là mô hình được thực hiện dựa trên những ý tưởng của Gartley.

Theo Gartley, cuối cùng ông đã có thể giải quyết hai vấn đề lớn nhất của các nhà giao dịch đó là:

Mua gì hay bán gì?

Mua khi nào và bán khi nào?

Mô hình Gartley là các mẫu bao gồm mẫu ABCD trong mô hình giá hài hòa trong Forex cơ bản mà chúng ta đã thảo luận trong bài trước. Nhưng trước khi xuất hiện mẫu ABCD đó là các xu hướng tăng hoặc giảm mạnh.

Các mẫu này thường hình thành khi một sự điều chỉnh của xu hướng đang diễn ra. Nhìn trên biểu đồ ta thấy nó giống như dạng chữ M hoặc chữ W.

Những mô hình này giúp chúng ta tìm thấy các điểm vào lệnh tốt để đi theo xu hướng chung.

Mô hình Gartley Giao dịch Forex

Nhận dạng mô hình Gartley đẹp và chuẩn trong giao dịch Forex

Mô Gartley được hình thành khi giá đang diễn ra trong một xu hướng tăng hoặc giảm nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu điều chỉnh.

Điều làm cho mô hình Gartley trở thành một thiết lập tuyệt vời trong giao dịch forex khi nó hình thành là gì? Đó là: các điểm đảo ngược là mức thoái lui Fibonacci và mức độ mở rộng Fibonacci . Điều này cho thấy một dấu hiệu mạnh mẽ hơn về sự đảo chiều có thể xảy ra.

Mô hình này có thể khó phát hiện và dễ bị nhầm lẫn khi bật công cụ Fibo lên. Bạn nên chú ý thật kỹ.

Trong mọi trường hợp, mẫu ABCD có thể tăng hoặc giảm, nhưng điểm X phải cao hơn hoặc thấp hơn điểm D như hình mô phỏng bên trên.

Mô hình Gartley đẹp nhất sẽ có các đặc điểm sau:

 1. Giá đi từ A đến B bằng 0.618 mức thoái lui của giá từ X đến A.
 2. Chuyển động giá B-C phải là 0.382 hoặc 0.886 thoái lui của chuyển động giá A-B.
 3. Nếu mức thoái lui của chuyển động giá B-C là 0.382 của chuyển động giá A-B. Thì chuyển động giá C-D phải là 1.272 của chuyển động giá B-C. Thông thường, nếu chuyển động giá B-C là 0.886 của chuyển động giá A-B, thì chuyển động giá C-D mở rộng 1.618 chuyển động giá B-C.
 4. Chuyển động giá CD phải là 0.786 thoái lui của chuyển động giá X-A.

Mô hình Crab (hay mô hình con cua).

Mô hình Gartley Giao dịch Forex

Mô hình Crab hay mô hình Cua có lẽ là mô hình chính xác nhất trong số tất cả các mẫu điều hòa.

Mô hình cua hoàn hảo phải có các đặc điểm sau:

 1. Chuyển động giá A-B phải là 0.382 hoặc 0.618 thoái lui của Chuyển động giá X-A.
 2. Chuyển động giá B-C có thể là 0.382 hoặc 0.886 thoái lui của Chuyển động giá A-B.
 3. Nếu mức thoái lui của Chuyển động giá B-C là 0.382 của Chuyển động giá A-B. Thì Chuyển động giá C-D phải là 2.24 của Chuyển động giá B-C. Thông thường, nếu Chuyển động giá B-C là 0.886 của Chuyển động giá A-B, thì Chuyển động giá C-D phải là 3.618 của Chuyển động giá B-C.
 4. Chuyển động giá C-D là 1.618 của Chuyển động giá X-A.

Mô hình Gartley cánh dơi trong giao dịch forex

Mô hình Gartley Giao dịch Forex

Mô hình cánh dơi hoàn hảo phải có các đặc điểm sau:

 1. Chuyển động giá A-B phải là mức thoái lui 0.382 hoặc 0.5 của Chuyển động giá X-A.
 2. Chuyển động giá B-C có thể là 0.382 hoặc 0.886 thoái lui của Chuyển động giá A-B.
 3. Nếu mức thoái lui của Chuyển động giá B-C là 0.382 của Chuyển động giá A-B. Thì Chuyển động giá C-D phải là 1.618 của Chuyển động giá B-C. Thông thường, nếu Chuyển động giá B-C là 0.886 của Chuyển động giá A-B, thì Chuyển động giá C-D phải là 2.618 của Chuyển động giá B-C.
 4. Chuyển động giá C-D phải là 0.886 thoái lui của Chuyển động giá X-A.

Mô hình cánh bướm

Mô hình cánh bướm hoàn hảo phải có các đặc điểm sau:

 1. Chuyển động giá A-B phải là 0.786 thoái lui của Chuyển động giá X-A.
 2. Chuyển động giá B-C có thể là 0.382 hoặc 0.886 thoái lui của Chuyển động giá A-B.
 3. Nếu mức thoái lui của Chuyển động giá B-C là 0.382 của Chuyển động giá A-B. Thì Chuyển động giá C-D phải là 1.618 của Chuyển động giá B-C. Thông thường, nếu Chuyển động giá B-C là 0.886 của Chuyển động giá A-B, thì Chuyển động giá C-D nên mở rộng 2.618 Chuyển động giá B-C.
 4. Chuyển động giá C-D phải là 1.27 hoặc 1.618 của Chuyển động giá X-A.

Xem thêm:

3 Trả lời “Mô hình Gartley trong Giao dịch Forex – Mô hình giá hài hòa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *