Phân tích kỹ thuật Forex

ba loại phân tích giao dịch Forex

Trong bài viêt trước minh đã nói sơ lược về 3 hướng phân tích thị trường Forex. Bạn hãy luôn lưu ý rằng 3 hướng phân tích đó giống như 3 cái chân của 1 cái kiềng nhé. Trong bài viết này, mình sẽ nói về dạng phân tích thị trường có tên là: Phân tích kỹ thuật Forex!

Phân tích kỹ thuật forex là gì?

Phân tích kỹ thuật forex là dạng phân tích có khuôn khổ. Trong đó các Trader nghiên cứu chuyển động của giá trên biểu đồ thị trường.

Trên lý thuyết thì một người có thể nhìn vào lịch sử biến động giá. Sau đó xác định các điều kiện giao dịch hiện tại và biến động giá tiềm năng.

Một người sử dụng phân tích kỹ thuật được gọi là một nhà phân tích kỹ thuật. Trader sử dụng phân tích kỹ thuật được gọi là Trade bằng kỹ thuật .Bằng chứng chính cho việc sử dụng phân tích kỹ thuật là về mặt lý thuyết, tất cả các thông tin thị trường hiện tại được phản ánh trong giá cả.

Điều này đơn giản có nghĩa là tất cả các thông tin cơ bản đã biết được định giá vào giá thị trường hiện tại.

Nếu giá phản ánh tất cả các thông tin. Thì hành động giá là tất cả những gì người ta thực sự cần để thực hiện giao dịch.

Phân tích kỹ thuật xem xét nhịp điệu, dòng chảy và xu hướng trong hành động giá.

Lịch sử có xu hướng lặp lại chính nó

“Lịch sử có xu hướng lặp lại chính nó”. Vâng câu nói này đúng cả trong thị trường ngoại hối đấy các bạn ạ!

Về cơ bản đó là tất cả những gì về phân tích kỹ thuật !

Nếu một mức giá nhất định được giữ như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự lớn trong quá khứ. Các trader sẽ để mắt đến nó và dựa trên các giao dịch của họ xung quanh mức giá đó.

Các nhà phân tích kỹ thuật tìm kiếm các mô hình tương tự đã hình thành trong quá khứ. Họ sẽ hình thành các ý tưởng thương mại tin rằng giá có thể hoạt động giống như trước đây.

Phân tích kỹ thuật forex phải thiên về dự đoán mà là về TÍNH CHẤT. 

Phân tích kỹ thuật là nghiên cứu về hành động giá trong lịch sử. Từ đó xác định các mô hình và xác định xác suất của hướng giá trong tương lai.

Làm thế quái nào một trader học nghiên cứu lịch sử hành động giá ?

Trong thế giới giao dịch, khi có ai đó nói về phân tích kỹ thuật. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là một biểu đồ. Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ vì chúng là cách dễ nhất để trực quan hóa dữ liệu lịch sử!

Các nhà phân tích kỹ thuật sống và làm việc với các biểu đồ mà họ thường được gọi là Chart.

Bạn có thể xem dữ liệu trong quá khứ để giúp bạn phát hiện các xu hướng và mô hình có thể giúp bạn tìm thấy một số cơ hội giao dịch tuyệt vời.

Hơn nữa, với tất cả các Trader dựa vào phân tích kỹ thuật ngoài kia, các mẫu giá và tín hiệu chỉ báo này có xu hướng tự hoàn thiện.

Càng nhiều nhà giao dịch ngoại hối tìm kiếm các mức giá và mẫu biểu đồ nhất định. Càng có nhiều khả năng các mẫu này sẽ tự thể hiện trên thị trường.

Kết luận.

Trên đây là khái niệm cơ bản về Phân tích kỹ thuật. Để biết được chi tiết về các cách phân tích kỹ thuận, bạn hãy đón đọc tiếp những bài sau nữa nhé!


Xem thêm:

6 Trả lời “Phân tích kỹ thuật Forex

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *